TARİHİ VARLIKLAR

SÜLEYMAN KULE
Osmanlı hükümdarı KanuniSüleyman zamanında yaptırıldığı için padişahın adını almıştır. Ana gövdesinden kat kat yükselen kule denizden gelebilecek saldırıyı erken haber alabilmek için yapılmıştır. Kule içerisinde dar gözlem pencereleri bulunmaktadır. Askeri amaçlarda kullanılmak için yapıldığından 'Silahlı Ayas Kulesi' olarak bilinmektedir.1536 yılında inşa edildiği tahmin edilmektedir.AYAS KALESİ

Orta çağdan kalmadır.7. ve 10. yüzyıllar arasında Arap ve Bizanslılarla olan savaşta tamamen tahrip olan kent 11. yüzyıldan itibaren Ayas adıyla piskoposluk merkezi oldu. Bu dönemde ünlü bir ticaret limanı olma özelliğini sürdüren Ayas'ta biri karada biride limandaki ada olmak üzere iki kale inşa edildi. 1266 yılından 1337 yılına kadar defalarca memlukluların saldırısına uğradı ve tahrip edildi. Sıkça yıkılıp yeniden yapılmasından dolayı devşirme yapı olduğu görülmektedir.


KIZ KALESİ
Ayas limanında yanaşan gemilere ek hizmet binası olarak tasarlanmıştır. İtalyan mimarisi ile inşa edilmiştir. Kalenin içerisindeki salonlar, odalar ile yapılan araştırmalar sonucunda buranın bir gümrük kontrol merkezi, zahire, su sarnıcı, silah ve önemli bürokratik işlemlerin yürütüldüğü bir yer olduğu düşünülmektedir.

MARKO POLO İSKELESİ

Makro Polo'nun Ayası 1269 yılında ilk ziyaret ettiğinde ayak bastığı iskeledir. Son altmış yıla kadar tahıl ticaretinin yapıldığı işlek bir limandı.
.
 
T.C.
Yumurtalık Kaymakamlığı 
Ayas Mahallesi H.Baykara Cad Hükümet Konağı Kat :4 
01680 Yumurtalık /ADANA
Tel : 0322 671 2046 - 2052 Faks : 0322 671 3322
GHFGH