Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

SN

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Bilgi Edinme

1-Şahsın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

2-Adı Soyadı

3-E-mail adresi

4-Oturma adresi

15 Gün

2

Dilekçe

1-Adı Soyadı

2-E-mail adresi

3-Oturma adresi

30 gün

3

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi

1- Yivsiz Tüfek Satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe

2- T.C. Kimlik Numarası beyanı,

3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

4-Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,

5- Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu aldırılacaktır,

6- Üç adet Vesikalık fotoğraf,

3 gün

4

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Kayda Alınması

1- Mülkî amirlikten havaleli dilekçe

2- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı

3- Fatura

2 Saat

5

Şenlik ve İşaret Fişeklerinin Kullanılması

(Havai Fişek Gösterisi)

Şenlik ve işaret fişeklerini kullanma talebinde bulunanların bu işi bilen bir sorumlu (A sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek mülki amirlikten izin almak için bir iş günü önce müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir:

1- Talep sahibinin vereceği aşağıdaki bilgileri içeren dilekçe;

a) Kullanılacak piroteknik maddenin cinsine, miktarına,

b) Bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamana,

c) Kullanacak olan kişilere ve bu maddenin hangi amaçla kullanacağı

2- Ateşleme işini yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine göre valiliklerce verilmiş ve süresi halen geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının aslı,

3- Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; piroteknik maddelerin Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname,

4- Kullanılacak olan maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülebilmesi için Tüzüğün 53 üncü maddesine göre taşıma izin belgesi alınması gerekmekte olup, bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,

5- Nakil görevlilerinin, piroteknik maddeleri Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak taşıyacağı, bu maddelerin taşınmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname,

6- Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi (Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenmelidir. Ayrıca, poliçe aslı.

1 Gün

6

Olay yerinde Kaza Tespit Tutanağının tanzim İşlemleri

1-Sürücü Belgesi ve Kimlik

2-Aracın Trafik ve Tescil Belgesi

3-Aracın Sigortası

15 Dakika

7

Kaza Tespit Tutanağının taraflara verilmesi işlemleri

Trafik kazasına karışan sürücü veya araç sahibinin kimliği ile müracaatı.

5 Dakika

8

Geçici olarak geri alınan sürücü belgesinin tekrar verilme işlemi

Sürücü belge sahibinin kimliği ile müracaatı.

10 Dakika

9

Araç ve sürücülerin kontrol işlemleri

1-Sürücü Belgesi

2- Araç Trafik ve Tescil Belgesi

3-Sigortası

5 Dakika

10

Araç Muayene Meni Düşümü

1-Muayenesi İşlenmiş Ruhsat Fotokopisi

15 Dakika

11

Güzergâh İzin Belgesi

1-Kaymakamlık Makamından Havaleli dilekçe

2-Ruhsat Fotokopisi

3 Ay

12

Akıl Hastalarının Polis Nezaretinde İlgili Sağlık Kuruluşlarına sevki

Kaymakamlık Makamına Hitaben yazılmış ve Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğünden havaleli, talebi bildiren dilekçe

1 Gün

13

İkametten Hırsızlık Müracaatı

Varsa İkametten Çalınan eşyaların faturası

2 Saat

14

Oto ve Motosiklet Hırsızlığı Müracaatı

Varsa Çalınan Oto/Motosiklet Tescil Belgesi

1 Saat

15

Bisiklet Hırsızlığı Müracaatı

Varsa Çalınan Bisikletin Faturası

1 Saat

16

Kayıp Şahıs Müracaatı

Kaybolan Şahsın (2) adet Vesikalık fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası

1 Saat

17

Kayıp Belge/Eşya Müracaatı

Kayıp eşyaya ait bilgiler ve kayıp müracaat sahibi şahsın kimlik bilgileri

15 Dakika

18

Kimlik Bildirme (İşyerleri İşleticileri ve Çalışanları için)

Kimlik Bildirme Formu (Kırtasiyelerden temin edilen) Form-1, Form-2

15 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İlçe Emniyet Amirliği İkinci Müracaat Yeri : Kaymakamlık Makamı

İsim :Alper Tunga BERBEROĞLU İsim : Asalet KARABULUT

Unvan :T. İlçe Emniyet Amiri Unvan : Kaymakam

Adres :Devrişiye Mh.Barbaros Hayrettinpaşa Sk.N.4 Adres : Ayas Mah. Hükümet Konağı Kat:4

Tel :322 671 27 17 Tel : 322 671 20 46

Faks :322 671 30 35 Faks : 322 671 42 43

E-Posta :adanayumurtalik@egm.gov.tr E-Posta :kaymakamlik@yumurtalik.gov.tr

.
 
T.C.
Yumurtalık Kaymakamlığı 
Ayas Mahallesi H.Baykara Cad Hükümet Konağı Kat :4 
01680 Yumurtalık /ADANA
Tel : 0322 671 2046 - 2052 Faks : 0322 671 3322
GHFGH