SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Sosyal Ve Kültürel Kurslara Kayıtlar

1.Kimlik fotokopisi

2.Dilekçe

3.Öğrenim Belgesi

NOT: Yeni e-yaygin sistemine göre kişilerin kendi yapacağı işlem ile e-yaygin sistemi üzerinden online ön kayıt şeklinde alınmaktadır.Ancak yukarıdaki belgelerle kurumdan da başvuru yapılabilmektedir.

5 DAKİKA

2

Mesleki Kurslara Kayıtlar

1.Kimlik fotokopisi

2.Dilekçe

3.Öğrenim Belgesi

NOT: Yeni e-yaygin sistemine göre kişilerin kendi yapacağı işlem ile e-yaygin sistemi üzerinden online ön kayıt şeklinde alınmaktadır.Ancak yukarıdaki belgelerle kurumdan da başvuru yapılabilmektedir.

5 DAKİKA

3

Halk Eğitim Faaliyetlerini Tanıtmak Amacıyla Fuar, Sergi, Yarışma, Sempozyum, Konferans, Panel Vb. Etkinliklerin Düzenlenmesi

1.Yazışmalar

2.Halk eğitimi merkezlerinde hazırlanan ürünler

3.Afiş, broşür

1-7 GÜN

4

Usta Öğretici Müracaatı

1.Form Dilekçe

2. Nüfus cüzdanı

3.Diploma/alanında öğreticilik yapabileceğine dair öğrenim belgesi

4.Sağlık Raporu

5.Adli Sicil Raporu

5 GÜN

5

Kurs Açılma Talebi

1.Aynı eğitim programını talep eden 12 kişinin isim listesi. (Okuma ve yazma kursları ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları kurslarında sayı aranmaz.)

7 GÜN

6

1. ve 2. Kademe Okuma-Yazma Seviye Tespit Sınavları

1.Kimlik Fotokopisi

2.Dilekçe

3.Varsa En son öğrenim gördüğü kurumdan alacağı Öğrenim Belgesi

2 SAAT

7

Okuma -Yazma Kursları Kayıtları

1.Kimlik fotokopisi

2.Dilekçe

5 DAKİKA

8

Öğrenci Belgesi

1.Form Dilekçe.

10 DAKİKA

9

Açık Öğretim Ortaokulu Kayıtları

1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2.1 adet fotoğraf( Son 6 ay içinde çekilmiş)

3.Diploma veya öğrenim belgesinin aslı

4.Açık İlköğretim Okulu hesabına 10 TL yatırdığına dair dekont

5. Halk Eğitim Merkezi Okul -Aile Birliği Hesabına 5 TL yatırdığına dair dekont

Bakanlıkça belirlenen kayıt takvimine göre kayıt yapılır.

30 DAKİKA

10

Açık İlköğretim Okulu Kayıt Yenileme

1.Açık Öğretim Ortaokulu hesabına 10 TL yatırdığına dair dekont

2.Halk Eğitim Merkezi Okul -Aile Birliği Hesabına 5 TL yatırdığına dair dekont .

Bakanlıkça belirlenen kayıt takvimine göre kayıt yapılır.

15 DAKİKA

11

Açık Öğretim Lisesi Kayıtları

1.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2.1 adet fotoğraf ( Son 6 ay içinde çekilmiş)

3.Diploma veya Öğrenim belgesi aslı

4.Açık Öğretim Lisesi hesabına 20 TL ücret yatırıldığına dair dekont

5.Halk Eğitim Merkezi Okul - Aile Birliği Hesabına 5 TL yatırdığına dair dekont

Bakanlıkça belirlenen kayıt takvimine göre kayıt yapılır.

30 DAKİKA

12

Açık Öğretim Lisesi Ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenilemeler

1.Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi hesabına 40 TL ücret yatırıldığına dair dekont

2.Halk Eğitim Merkezi Okul -Aile Birliği Hesabına 5 TL yatırdığına dair dekont

15 DAKİKA

.
 
T.C.
Yumurtalık Kaymakamlığı 
Ayas Mahallesi H.Baykara Cad Hükümet Konağı Kat :4 
01680 Yumurtalık /ADANA
Tel : 0322 671 2046 - 2052 Faks : 0322 671 3322
GHFGH