YUMURTALIK İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt İşlemi

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Çiftçi Belgesi (Ziraat Odasından Onaylı)
 3. Tapu Müdürlüğünden 'Kayıtlarımıza Uygundur' İbareli, Onaylı Tapu Fotokopisi (İlk Müracaatlarda Gerekli)
 4. Onaylı Kira Sözleşmeleri (Kiralık Arazi Varsa)
 5. Varsa Muvafakatname Belgeleri
 6. Kadastrosuz Alanlar İçin Tespit Formu
 7. Kadastrosuz Alanlar İçin Belediye Arazi Beyannamesi Örneği
 8. Ticaret Sicil Gazetesi Veya Şirket Ana Sözleşmesi (Tüzel Kişi)
 9. İmza Sirküleri (Tüzel Kişi)
 10. Yetki Belgesi(Tüzel Kişi)
 11. Yetkili Kimlik Fotokopisi(Tüzel Kişi)
 12. Vergi Levhası Fotokopisi (Tüzel Kişi)
 13. Ödendi Belgesi (Döner Sermaye)
 14. Tapulama Tutanakları İçin Mahkeme Yazısı
 15. Keşif Raporu

2 Saat

2

Mazot Ve Gübre Desteklemesi

 1. Mazot-Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvuru Dilekçesi

15 Dk.

3

Toprak Analizi Desteklemesi

 1. Akredite Olmuş Bir Laboratuvardan Getirilen Toprak Analiz Belgesi Ve Başvuru Dilekçesi

15 Dk.

4

Organik Tarım Desteklemesi

 1. Tarım Bakanlığından Alınan "Organik Tarım Sistemine Kayıtlı Olduğuna Dair Belge

1 Saat

5

Sertifikalı Fidan/Tohum Kullanım Desteklemeleri

 1. Sertifikasyon Kuruluşundan Alınan Sertifikaların, Son Satıcı Tarafından Onaylı Fotokopisi.
 2. Fidan / Tohum Faturası.
 3. Satıcıdan Alınan Fidan / Tohum Desteklemesi Talep Formu.
 4. Kontrol (Müracaatlar İl/İlçe Müdürlükleri Teknik Ekipleri Tarafından Kurulan Tesis Bazında Kontrol Edilmektedir.)
 5. ÇKS Çıktısı (İlçe Müdürlüğünce Dosya İçerisine Konuluyor.)

1 Saat

6

Sertifikalı Fidan/Tohum Üretim Desteklemeleri

 1. Çks Belgesi
 2. Müracaat Formu
 3. Tohumlu Yetiştiricilerine Ait Arazi Bilgilerini İçeren Form ( Sözleşmeli Tohumluk Üretimi Yapıyor İse)
 4. Tohumluk Sertifikası
 5. Tohumluk Beyannamelerinin Onaylı Sureti
 6. Tohumculuk Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge ( Tügem Tarafından Verilir)
 7. Tohum Satış Faturası ( Satış İşleminden Sonra)

2 İş Günü

7

Prim Uygulamaları

i) ÇKS Beyanları Esas Alınarak Prim Uygulamaları Kapsamındaki Ürünler ( Ayçiçeği, Kütlü Pamuk, Soya Fasülyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ) Ön Tespitle Kayıt Altına Alınır.

ii) Ön Koşul: ÇKS Ye Kayıtlı Olmak

iii) Başvuru Dilekçesi

iv) Ürün Satış Belgeleri (Fatura, Mustahsil Makbuzu)

v) Borsa Tescil Beyannamesi.

vi) Formlar

(a) Başvuru Dilekçesi

(b) Taahhütname

(c) Prim Kayıt Formu

vii) Arazi Kontrolleri

1 Saat

8

Yem Bitkileri Desteklemesi

 1. Başvuru Dilekçesi (Ek-15)
 2. Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF)
 3. Gerektiğinde İl/İlçe Müdürlüğünce İstenecek Diğer Belgeler.
 4. Yem Bitkileri Ekilişleri Ve Tek Yıllık Silaj Yapımı İçin Hasat Sırasında Ödemeye Esas Kontrol Tutanağı (Ek-17)
 5. Çok Yıllık Yem Bitkileri Ve Yapay Çayır Mera Ekilişleri Yapan Üreticilerden, Ekilişin Dört Yıl BozulmayacağınaDair Taahhütname (Ek-16)

2 Gün

9

Süt Desteklemeleri

 1. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Kez, Üreticinin TÜRKVET Sistemine Kayıtlı Olması Şartı)
 2. Müstahsil Ya Da Fatura (Aylık)

5 Dk.

10

Tespit Raporu Ve Cins Tashihi Raporu Hazırlanması

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Çaplı Tapu Fotokopisi,
 3. Döner Sermaye Makbuzu,

2 İş Günü

11

Su Ürünleri Menşei Belgesi Verilmesi

 1. Telefonla Veya Şahsen Müracaat
 2. Sevkiyatta Kullanılan Aracın Cinsi Ve Plakası

1 Gün

12

Kooperatif Genel Kurulu

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. İlan - Gündem Ve Askı Tutanağı,
 3. Temsilci Ücreti Ödeme Belgesi,
 4. İmza Sirküleri

5 İş Günü

13

Kimyevi Gübre Bayii Denetimi Talimatlı

 1. İl Müdürlüğü Yazısı,
 2. Cetvel-4

2 İş Günü

14

Kimyevi Gübre Bayii Denetimi İhbarlı

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Ve ya Sözlü İhbar

1 İş Günü

15

Tabii Afet Hasar Tespiti

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. İhbar.

40 Gün

16

Demonstrasyon Ve Tarla Günü Düzenlenmesi

 1. Demonstrasyon için tohum, fidan, fide vb. talebi.

15 İş Günü

17

Çiftçi Kursları

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kursiyerlerin İmzalı Listesi (En Az 15 Kişi),
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

15 İş Günü

18

Biçerdöver Hasat Kontrolleri

 1. İl Müdürlüğü Yazısı Ve Ekindeki Bakanlık Talimatı,

1 İş Günü

19

Gezginci Arıcı Konaklama İzni

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Veteriner Sağlık Raporu (İlçe Dışı)
 3. Menşe-İ Şahadetnamesi (İlçe İçi)

2 İş Günü

20

Nematod Tahlili Ve Bitki Numunesi Almak

 1. Dilekçe
 2. Numune
 3. Analiz Ücreti Dekontu (Toprak Tahlili)

1 İş Günü

21Üretici Kayıt Defteri

1. Başvuru Dilekçesi

30 Dk.

22

Bitki Koruma Ürünlerine Reçete Düzenlenmesi

 1. Kişinin Kimliği- Hastalıklı Materyal

30 Dk.

23

Hayvancılık İşletmeBaşvurusu

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Üretim Alanlarını Gösterir Tapu Örneği
 3. Kiralık Yerler İçin Kira Kontratı Örneği
 4. Elektrik Veya Su Faturası
 5. Muhtar Onaylı Hayvancılık Yaptığına Dair Tutanak.

1 İş Günü

24

İşletme Tescil Belgesi

 1. Başvuru Dilekçesi

15 Dk.

25

Hayvan Varlığı Listesi

 1. Başvuru Dilekçesi

15 Dk.

26

Pasaport Düzenlenmesi

 1. Başvuru Dilekçesi

27

Kkks Sistemine Kayıt

Küçükbaş İçin

 1. Dekçe
 2. Koyun Keçi Nakil Bildirim Formu
 3. İl Dışından Gelen Hayvanlar İçin Sağlık Raporu

1Saat

Türkvet Sistemine Kayıt

 1. Dilekçe
 2. Pasaport
 3. İl Dışından Gelen Hayvanlar İçin Sağlık Raporu

28

Arı Konaklama Belgesi

 1. Dilekçe
 2. Konaklayacağı Yerin Kira Kontratı
 3. İşletme Tescil Belgesi
 4. İl Dışından Gelen Hayvanlar İçin Sağlık Raporu ve Vize Belgesi

2 İş Günü

29

Hayvancılık İşletmelerinin Denetlenmesi

 1. Rutin Olarak veya Şikayet (Yazılı-Sözlü) Üzerine

1 İş Günü

30

Hastalık Çıkış Kordon Karantina Dezenfeksiyon

 1. Telefonla İhbar
 2. Serbest Veteriner Hekim İhbarı
 3. Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Yazılarına İstinaden

2 İş Günü

31

Karantina Uygulaması

 1. Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvar Sonucu ve ya Bakanlık Veteriner Hekiminin Kesin Teşhisine İstinaden

Bakanlığın Belirlediği Karantina Süresince

32

Hastalık Sönüş

 1. Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsünün Laboratuvar Sonucu
 2. Bakanlık Veteriner Hekiminin Kesin İyileşme Tutanağına İstinaden

1 İş Günü

33

Marazi Madde Gönderme

 1. Marazi Madde Gönderme Protokolü

1 İş Günü

34

İşletmede Ölüm Kesim Nedeni İle Kayıt Düşülmesi

 1. Dilekçe
 2. Pasaport
 3. Koyun Keçi Türü Hayvanların Zorunlu ve Zati İhtiyaç İçin Kesim - Ölüm Bildirim Formu

1 Saat

35

Hayvan Ve Hayvan Maddeleri Sevk Raporu Verilmesi

 1. Sığırlarda Pasaport
 2. Çift Tırnaklılarda Şap Aşısı, Veba, Çiçek Aşılaması
 3. Tek Tırnaklılarda Kimlik Belgesi
 4. Dezenfeksiyon Belgesi
 5. Hayvan Maddeleri İçin Faturanın Fotokopisi ve Menşei Belgesi
 6. Kedi Ve Köpek İçin Aşı Karnesi
 7. Ödendi Belgesi

2 Saat

36

Hayvanların Kayıt Altına Alınması

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Başka Köyden Satın Almışsa Menşei Şahadetnamesi
 3. İlçe Sınırları Dışından Satın Almışsa Sevk Raporu
 4. Kesilen Hayvanlar İçin Mezbaha Veteriner Hekimince Gönderilen Belge.

3 İş Günü

37

Buzağı Küpeleme

(0-3 Aylık)

 1. Üreticinin Şahsi Müracaatı İle Damızlık Birliği Tarafından Kayıt Altına Alınmaktadır.

Köy Bazında 1 İş Günü

38

Küçük Baş Küpeleme

 1. Bakanlık Programı İçeriside

Köy Bazında 1- 2 İş Günü

39

Büyük Baş Hayvanlarda Şap Aşılaması

 1. Bakanlık Programı İçerisinde

Köy Bazında 1 İş Günü

40

Büyük Baş Hayvanlarda Çiçek Aşılaması

 1. Bakanlık Programı İçeriside

Köy Bazında 1 İş Günü

41

Küçük Baş Hayvanlarda Ppr Aşılaması

 1. Bakanlık Programı İçeriside

Köy Bazında 1 İş Günü

42

Küçük Baş Hayvanlarda Buricella Aşılaması

 1. Bakanlık Programı İçeriside

Köy Bazında 1 İş Günü

43

Büyük Baş Hayvanlarda Buricella Aşılaması

 1. Bakanlık Programı İçeriside

Köy Bazında 1 İş Günü

44

Kedi Ve Köpeklerde Kuduz Aşılaması

 1. Bakanlık Programı İçeriside

Köy Bazında 1 İş Günü

45

Mahkeme Yazışmaları

 1. Mahkeme Yazısı

1 İş Günü

46

İstatistiki Bilgiler

 1. Başvuru Dilekçesi

5 İş Günü

47

Bilgi Edinme Başvurusu

 1. Bilgi Edinme Formu Dilekçesi

48

YeşilKart İşlemi

 1. Dilekçe
 2. Tapu Belgesi
 3. Müracaat Formu

15 Dk.

49

3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması

 1. Dilekçe

30 Gün

50

Gıda ŞikayetDeğerlendirme

 1. Alo Gıda Hattı Şikayet Formu
 2. Kontrol Ve Denetim Tutanağı (3-EK2,EK3, Haccp Tetkik Formu Uygulanıyorsa)

7 İş Günü

51

Şahit Numune Analizi Talebi

 1. Dilekçe
 2. Kargo Ücreti Dekontu
 3. Analiz Ücreti Dekontu

15 İş Günü

52

Şahit Numune Geri Alma Talebi

 1. Dilekçe

5 İş Günü

53

Üretim Satış Ve Toplu Tüketim Yerlerinin Denetimi

 1. Gıda Ve Gıdayla Temas Eden Madde Ve Malzeme Üretimi Ve/Veya Gıda Satış Ve Toplu Tüketimi Yapılan İşyerlerinde Gıda Güvenliği Şartlarına Uygunluk, Denetim Tutanağı

1 Saat

54

İşletme Kayıt

Belgesi

Verilmesi

 1. Dilekçe
 2. İşletme Kayıt Belgesi Başvuru Ve Beyannamesi
 3. Döner Sermaye Ücreti
 4. Şeker Üretimi Veya Paketleme Faaliyeti Gösteren İşletmelerin Şeker Kurumundan Alacağı Uygunluk Yazısı

1 İş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri : İkinci Müracaat Yeri :

İsim : Faruk AYYILDIZ İsim : Asalet KARABULUT

Unvan : İlçe Müdürü Unvan : Kaymakam

Adres : Yumurtalık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Adres : Yumurtalık Kaymakamlığı

Tel : 0 322 671 20 29 Tel : 0 322 671 20 46

Faks : 0 322 671 20 25 Faks :

E-Posta: E-Posta :

.
 
T.C.
Yumurtalık Kaymakamlığı 
Ayas Mahallesi H.Baykara Cad Hükümet Konağı Kat :4 
01680 Yumurtalık /ADANA
Tel : 0322 671 2046 - 2052 Faks : 0322 671 3322
GHFGH